Programma Mbo Onderzoeksdag 2017

Ronde 1   11:30-12:30

01.

Vakkennis van rekendocenten in het mbo

 
Een onderzoek in de startfase
Kooske Franken
Albeda College
 
Inhoud
Rekenonderwijs
 
Methode
n.t.b.
 
Fase
Onderzoeksidee
02.

Datateams

 
Problemen oplossen door het werken met data
Chris Chrispijn
Aventus
 
Inhoud
Datateams
 
Methode
Interventieonderzoek
 
Fase
Lopend onderzoek
03.

Motivatie in het mbo

 
Een studentperspectief
Miriam Cents-Boonstra
Graafschap College
 
Inhoud
Motivatie
 
Methode
Vragenlijsten
 
Fase
Lopend promotieonderzoek
04.

Teamleren en kennis ontwikkelen in onderwijsteams

 
Wat is de ervaring van docenten?
Klaas Keizer en Theo van Geffen
Landstede MBO
 
Inhoud
Teamleren
 
Methode
Variatie van methoden
 
Fase
Lopend onderzoek
05.

Is de praktijk de beste leermeester?

 
Onderzoek naar de leeropbrengsten van stages
Ingrid ter Horst
Albeda College
 
Inhoud
Stage
 
Methode
Enquête en interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
06.

Ontwikkelen van pedagogisch tact bij docenten

 
In dialoog op zoek naar betekenisgeving
Hester van Roode
Da Vinci College
 
Inhoud
Pedagogische tact
 
Methode
Interpretatieve fenomenologische analyse
 
Fase
Lopend onderzoek
07.

Benutten van ervaringsdeskundigheid in het mbo

 
Van hulpvrager naar hulpverlener
Wilma van Berkel
Zadkine
 
Inhoud
Ervaringsdeskundigheid
 
Methode
Exemplarisch handelingsonderzoek
 
Fase
Lopend onderzoek
08.

Metacognitieve vaardigheden

 
Een experiment met een didactiek die betere toetsresultaten moet opleveren
Wilbert van der Heul
Albeda College
 
Inhoud
Metacognitieve vaardigheden
 
Methode
Experiment en vragenlijsten
 
Fase
Afgerond onderzoek
09.

Aan de slag met LOB

 
Van denken in beroepen naar denken in kwaliteiten van de student.
Christel Kranenburg
Albeda College
 
Inhoud
LOB
 
Methode
Interventie en interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
10.

Reflecteren kun je leren

 
In designteams aan de slag met reflectie in de klas
Sanne van Uden & John Schobben
ROC de Leijgraaf
 
Inhoud
Reflecteren
 
Methode
Onderzoekend ontwerpen
 
Fase
Afgerond onderzoek
11.

Mentorproject vmbo-leerlingen en hbo-studenten

 
Ondersteuning van verhogen motivatie en cijfers
Bea Muit
Albeda College
 
Inhoud
Mentorproject
 
Methode
Evaluatieonderzoek
 
Fase
Afgerond onderzoek
12.

Een zoektocht naar excellentie

 
Contentanalyse van een complex begrip
Sander de Kock
Onderwijsgroep Tilburg
 
Inhoud
Excellentie
 
Methode
Contentanalyse
 
Fase
Afgerond onderzoek
13.

De benaderbare docent

 
Onderzoek naar de leraar-leerling relatie in een multiculturele omgeving
Diana Hospers-Feldman
Albeda College
 
Inhoud
Leraar-leerling relaties
 
Methode
Vragenlijsten en interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
14.

Werken aan onderzoekend werken

 
Masteropgeleide docenten ondersteunen teams
Kathinka Groenink en Erica Wijnands
MBO Rijnland
 
Inhoud
Onderzoekend werken
 
Methode
Ontwerpgericht onderzoek
 
Fase
Onderzoeksidee
1A.

Promotieonderzoek, iets voor mij?

 
Masterclass pre-promotietraject
Patricia Brouwer , Anne Khaled (Hogeschool Utrecht lectoraat beroepsonderwijs), Marjanne Hagedoorn (Landstede MBO), Rob Schrijver (Rijn IJssel)
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
 
Inhoud
 
 
Methode
 
 
Fase
 

Ronde 2   13:30-14:30

15.

Lesgeven in het beroepsonderwijs

 
Een onderzoek naar ervaringen van vmbo- en mbo-docenten
Bernadette van der Steen
ROC Top
 
Inhoud
Docent beroepsonderwijs
 
Methode
Interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
16.

Burgerschap in het mbo

 
Een meetinstrument voor effectiviteit
Chris Holman
Noorderpoort
 
Inhoud
Burgerschap
 
Methode
Meetinstrument en vragenlijsten
 
Fase
Lopend onderzoek
17.

Nieuwsgierige studenten

 
Wat is de bijdrage van docenten?
Anke Bakker
Rijn IJssel
 
Inhoud
Nieuwsgierigheid
 
Methode
Video-opnames
 
Fase
Afgerond onderzoek
18.

Wat moeten docenten kunnen voor passend onderwijs?

 
Een inventarisatie en waardering van docentkwaliteiten
Ineke Dekker
Scalda
 
Inhoud
Docentkwaliteiten passend onderwijs
 
Methode
Group Concept Mapping
 
Fase
Afgerond onderzoek
19.

‘Misschien wisten zij alles’

 
Narratief onderzoeken en leren in excellentieprogramma’s
Sanne van der Hulst en Hiske Koldijk
Friesland College
 
Inhoud
Excellentieprogramma’s
 
Methode
Narratieve interviews
 
Fase
Lopend onderzoek
20.

Samen Leren Innoveren

 
Met elkaar aan de slag met teamprofessionalisering
Korine Gilijamse
Albeda College
 
Inhoud
Professionalisering
 
Methode
Actieonderzoek
 
Fase
Afgerond onderzoek
21.

Experimenteren met afstandsleren

 
Ervaringen van studenten en docenten
Martijn van der Linden & Daniëlle Quadakkers (Fontys)
Summa College
 
Inhoud
Afstandsleren
 
Methode
Experimenten
 
Fase
Lopend onderzoek
22.

Makerspaces

 
Ontwerpgericht maken, leren en onderzoeken
Mila Bosman
Hout- & Meubileringscollege
 
Inhoud
Makerspaces
 
Methode
Ontwerpgericht onderzoek
 
Fase
Afgerond onderzoek
23.

Onderwijs is teamsport

 
Professionaliteit, persoonlijk leiderschap en samenwerking in teams
Yvonne Kanselaar
Zadkine
 
Inhoud
Persoonlijk leiderschap
 
Methode
Interviews en online vragenlijst
 
Fase
Lopend onderzoek
24.

Ouderbetrokkenheid in het mbo

 
Onderzoek naar het persoonlijke verhaal van ouders
Rieneke Schinkel en Edward Severin
MBO Amersfoort
 
Inhoud
Ouderbetrokkenheid
 
Methode
Interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
25.

Mindset in het mbo

 
Is er een verband met schoolresultaten?
Jaap Glerum
Scalda/ University College Roosevelt
 
Inhoud
Mindset
 
Methode
Vragenlijsten en interventie
 
Fase
Lopend onderzoek
26.

Nieuw curriculum, nieuwe docentrol

 
De docent als coach in een hybride leeromgeving
Willy Reijrink
Graafschap College
 
Inhoud
Docentrollen
 
Methode
Interviews en observaties
 
Fase
Lopend onderzoek en onderzoeksidee
27.

Gemeenschappelijk leren opent deuren

 
Evaluatieonderzoek naar professionaliseringsinterventies
Yvonne Jongejan
Albeda College
 
Inhoud
Professionalisering
 
Methode
Groepsinterviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
28.

Onderzoekspraktijk rekenen mbo

 
Van, door en voor docenten
Kees Hoogland en Kooske Franken (Albeda College)
ECRW
 
Inhoud
Rekenonderwijs
 
Methode
Ontwerpgericht onderzoek
 
Fase
Onderzoeksidee
29.

Stagelopen als docent op het mbo

 
Wat vraagt het begeleiden van stagiairs van de mbo-lerarenopleiding?
Martin van der Plas
Scalda / Fontys
 
Inhoud
Stage mbo-docenten
 
Methode
Vragenlijsten en panelgesprekken
 
Fase
Lopend onderzoek
2A.

Zelf onderzoek doen

 
Masterclass Hoe zet je een eerste stap?
Niek van den Bogert
Hogeschool Rotterdam
 
Inhoud
 
 
Methode
 
 
Fase
 

Ronde 3   14:45-15:45

30.

De basis voor docentprofessionalisering

 
Onderzoek in het docententeam
Deborah Starmans-Dirven
Albeda College
 
Inhoud
Docentprofessionalisering
 
Methode
Interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
31.

Koffiepraat of een formele cursus?

 
De professionele ontwikkeling van de mbo-docent
Marjanne Hagedoorn
Landstede MBO
 
Inhoud
Onderzoekend werken
 
Methode
Instrumenten en interviews
 
Fase
Onderzoeksidee
32.

Effectieve leerwerkcombinaties

 
Op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven
Maxime Vollers
Menskracht 7 van ROC Mondriaan
 
Inhoud
Werkplekleren
 
Methode
Focusgroepen, observaties en interviews
 
Fase
Afgerond onderzoek
33.

Onderwijsontwerp in de praktijk

 
Onderzoek naar het verband tussen ontwerp en uitvoering
Erica Wijnands , Kathinka Groenink en Jantje Timmerman .
MBO Rijnland
 
Inhoud
Onderwijsontwerp
 
Methode
Vragenlijsten en lesobservaties
 
Fase
Afgerond onderzoek
34.

Uitval onder de loep

 
Gedragsmatige- en emotionele betrokkenheid bij opleidingen
Ottelien Rikhof
STC Group
 
Inhoud
Uitval
 
Methode
Vragenlijst
 
Fase
Afgerond onderzoek
35.

Lesson study

 
Werken aan een professionele leergemeenschap
Rosa Jongbloed
ROC van Amsterdam
 
Inhoud
Professionele leergemeenschap
 
Methode
Actieonderzoek
 
Fase
Afgerond onderzoek
36.

Virtual Reality

 
Van vernieuwende technologie tot krachtige didactiek
John Schobben
ROC de Leijgraaf
 
Inhoud
Virtual reality
 
Methode
Onderzoekend ontwerpen
 
Fase
Afgerond onderzoek
37.

Samen kennis maken over taal

 
Een professionaliseringstraject van docenten Nederlands
Erna van Koeven met mbo-docenten van het Deltion College
Hogeschool Windesheim
 
Inhoud
Professionalisering
 
Methode
Ontwerpgericht onderzoek
 
Fase
Afgerond en lopend onderzoek
38.

Examentraining op het VAVO

 
Kan een intensieve examentraining het Centraal-Examencijfer verhogen?
Christa Driessen
VAVO Rijnmond College
 
Inhoud
Eindexamentraining
 
Methode
Interviews en enquêtes
 
Fase
Afgerond onderzoek
39.

Leren samenwerken door samenwerkend leren

 
Onderzoek naar een leerontwerp
Stefan Teders
Graafschap College
 
Inhoud
Samenwerken
 
Methode
Observaties en enquêtes
 
Fase
Afgerond onderzoek
3B.

(Promotie)onderzoek, iets voor mij?

 
Masterclass onderzoek doen als mbo-professional
Patricia Brouwer , Paulo Moekotte (ROC van Twente / Saxion / Mediacollege Amsterdam) & Rob Martens (ecbo / Open Universiteit)
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
 
Inhoud
 
 
Methode
 
 
Fase
 
3C.

Hoe maak je van een praktisch probleem een onderzoeksvraag?

 
Masterclass onderzoeksmethodiek
Rudy Snippe
Hogeschool Inholland
 
Inhoud
 
 
Methode
 
 
Fase
 
40.

Zelfregulatie bij het leren op de werkplek

 
De effecten van een interventie
Wilbert van der Heul
Albeda College
 
Inhoud
Zelfregulatie
 
Methode
Interventieonderzoek
 
Fase
Lopend onderzoek
41.

Motievenreflectie in loopbaangesprekken

 
Methodiek voor effectieve LOB
Peter den Boer
Vitalis College van ROC West-Brabant
 
Inhoud
LOB
 
Methode
Interviews
 
Fase
Lopend onderzoek
42.

Hacking education

 
Hackathons als werkvorm om 21ste-eeuwse vaardigheden te leren
Tom Hogendoorn
Nova College
 
Inhoud
Hacking education
 
Methode
Rubrics en interviews
 
Fase
Lopend onderzoek
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt georganiseerd door ecbo (onderdeel van CINOP) in samenwerking met ROC van Twente. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.