18. Wat moeten docenten kunnen voor passend onderwijs?

Een inventarisatie en waardering van docentkwaliteiten
Ineke Dekker (Scalda)

Een aantal jaren is de regeling Passend Onderwijs van kracht. Docenten spelen een sleutelrol bij het vormgeving van passend onderwijs, maar voelen zich hiervoor nog vaak onvoldoende toegerust. Ineke Dekker vindt het daarom belangrijk dat docenten worden ondersteund in de ontwikkeling van hun kwaliteiten die passend onderwijs vraagt. In haar onderzoek inventariseert en waardeert ze met docenten en andere betrokkenen de kwaliteiten van mbo-docenten voor passend onderwijs. Daarvoor maakt ze gebruik van Group Concept Mapping. In de workshop vertelt Dekker hoe de resultaten van haar onderzoek zijn gebruikt voor de professionalisering van docenten. En deelt ze hoe de gebruikte onderzoeksmethode ook door andere teams kan worden ingezet.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2017 is verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.