03. Motivatie in het mbo

Een studentperspectief
Miriam Cents-Boonstra (Graafschap College)

Er zijn aanwijzingen dat mbo studenten kwetsbaarder zijn voor problemen met betrekking tot hun motivatie voor school. Kwaliteit van motivatie is een belangrijke voorspeller van uitval en studieprestaties. Miriam neemt als uitgangspunt in het onderzoek de zelfdeterminatietheorie, op basis waarvan nog weinig onderzoek is gedaan naar motivatieprofielen van mbo studenten. Ze kijkt vooral naar de samenhang van de kwaliteit van motivatie en de door studenten ervaren autonomie, structuur en betrokkenheid. In de workshop bespreekt Miriam graag wat de resultaten betekenen voor het mbo en wat we kunnen doen om de kwaliteit van de motivatie van mbo studenten te bevorderen.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt georganiseerd door ecbo (onderdeel van CINOP) in samenwerking met ROC van Twente. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.