15. Lesgeven in het beroepsonderwijs

Een onderzoek naar ervaringen van vmbo- en mbo-docenten
Bernadette van der Steen (ROC Top)

Bestaat de typische mbo-docent? De lerarenopleiding in de specialisatie beroepsonderwijs maakt geen onderscheid tussen lesgeven op het vmbo of op het mbo. Toch ervaren docenten verschillen. Bernadette van der Steen onderzoekt de verschillen in het lesgeven op deze twee schooltypen. Ze heeft docenten geïnterviewd die al dan niet succesvol de overstap van het vmbo naar het mbo, of van hey mbo naar het vmbo hebben gemaakt. In haar workshop vertelt ze wat ondersteunend of juist belemmerend werkt in deze overstap en wat de lerarenopleiding daarvan kan leren.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2017 is verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.