29. Stagelopen als docent op het mbo

Wat vraagt het begeleiden van stagiairs van de mbo-lerarenopleiding?
Martin van der Plas (Scalda / Fontys)

Werkplekleren, oftewel stagelopen, wordt steeds belangrijker in de vormgeving van lerarenopleidingen. Een student van een lerarenopleiding schrikt vaak van de mbo-praktijk. De vraag is of werkplekbegeleiders op het mbo de juiste competenties hebben om de stagairs te begeleiden. Vanuit het lectoraat werkplekleren van Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT) onderzoekt Martin van der Plas de competenties van de werkplekbegeleiders op het mbo. Eerst neemt hij vragenlijsten af en daarna gaan studenten, werkplekbegeleiders en schoolopleiders met elkaar in gesprek in panelgesprekken. Het begeleiden van stagairs van de lerarenopleiding vergt specifieke competenties van de mbo-opleiders, die Van der Plas in de workshop toelicht.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt georganiseerd door ecbo (onderdeel van CINOP) in samenwerking met ROC van Twente. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.