24. Ouderbetrokkenheid in het mbo

Onderzoek naar het persoonlijke verhaal van ouders
Rieneke Schinkel (MBO Amersfoort) en Edward Severin

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is van steeds groter belang. Ouderlijke ondersteuning aan kinderen kan bijdragen aan het voorkomen van problemen als afnemende motivatie, slechte studieresultaten, verkeerde keuzes en voortijdig schoolverlaten. In het mbo is dit onderwerp nauwelijks onderzocht. Rieneke Schinkel en Edward Severin onderzoeken ouderbetrokkenheid bij ouders van mbo-studenten op niveau 1 en 2. In de interviews ligt de focus op de ervaringen en persoonlijke verhalen van de ouders. Deze staan haaks op theorie uit literatuur en expertinterviews over ouderbetrokkenheid. Schinkel en Severin belichten in hun workshop het belang van kwalitatief onderzoek en het persoonlijk verhaal.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt georganiseerd door ecbo (onderdeel van CINOP) in samenwerking met ROC van Twente. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.