34. Uitval onder de loep

Gedragsmatige- en emotionele betrokkenheid bij opleidingen
Ottelien Rikhof (STC Group)

Uitval in het onderwijs is een actueel probleem. Ottelien Rikhof signaleert bij twee scheepvaart en transport opleidingen een hoger uitvalpercentage dan in andere opleidingen. Ze onderzoekt de factoren die invloed hebben op drop-out en kijkt specifiek naar de gedragsmatige- en emotionele betrokkenheid van studenten bij hun opleiding. De resultaten van de vragenlijsten laten zien dat het belangrijk is om als school veel aandacht te besteden aan de emotionele betrokkenheid van studenten. Niet alleen verzuimen of wel of geen huiswerk maken (gedragsmatige factoren) zijn van invloed. Rikhof vindt in haar onderzoek echter ook andere factoren die van invloed zijn op uitval.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2017 is verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.