35. Lesson study

Werken aan een professionele leergemeenschap
Rosa Jongbloed (ROC van Amsterdam)

Binnen team Luchtvaardienstverlening was weinig aandacht voor collegiaal leren van docenten. De opleidingsmanagers wilden een professionele leergemeenschap vormen, waarin collectieve reflectie, het voeren van een professionele dialoog en verbetering van het werk centraal staat. Hiertoe is de professionaliseringsmethodiek Lesson Study ingezet en is actieonderzoek gestart om de effecten te onderzoeken. Daarbij is gebruik gemaakt van een reflecterend groepsgesprek, open interviews en feedbackformulieren voor studenten. Rosa Jongbloed gaat in op de inhoudelijke uitkomsten en de afwegingen die zij gedurende het onderzoek maakte (herziening van de onderzoeksvraag; kwantitatief versus kwalitatief; onderzoeksinstrumenten).
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2017 is verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.