16. Burgerschap in het mbo

Een meetinstrument voor effectiviteit
Chris Holman (Noorderpoort)

Spanningen in de samenleving laten zich ook in het onderwijs zien. Burgerschapsonderwijs bereidt studenten voor op het deelnemen aan de maatschappij. We weten nog heel weinig over het effect van dit onderwijs. Chris Holman richt zich in zijn onderzoek op de ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij mbo-studenten. En met name welke rol burgerschapsonderwijs hierin speelt. Holman ontwikkelt en gebruikt een meetinstrument in het onderzoek dat inzicht geeft in de invloed van burgerschapsonderwijs op burgerschapscompetenties en belicht dat instrument in zijn workshop.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2017 is verzorgd door de regionale partners Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Inholland, STC Group, Zadkine, de gemeente Rotterdam en door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.