31. Koffiepraat of een formele cursus?

De professionele ontwikkeling van de mbo-docent
Marjanne Hagedoorn (Landstede MBO)

Het bijhouden van de ontwikkelingen in het onderwijs en de beroepscontext vraagt veel van mbo-docenten. Er is dan ook steeds meer aandacht voor hun professionalisering. Marjanne Hagedoorn wil de professionaliseringsactiviteiten van ervaren mbo-docenten en de ontwikkeling van hun cognitie in kaart brengen. Ze kijkt naar het verband tussen deze twee factoren vanuit de volgende onderzoeksvraag: Wat is de impact van de ondernomen activiteiten op de cognitieve ontwikkeling van docenten? In de workshop van Hagedoorn staat een methodologisch vraagstuk centraal, namelijk welke onderzoeksmethode het meest geschikt is om die impact te onderzoeken.
 

Terugkijken: Mbo Onderzoeksdag 2017

Met onderzoek duurzaam innoveren in het mbo
 

Partners

De Mbo Onderzoeksdag 2019 wordt georganiseerd door ecbo (onderdeel van CINOP) in samenwerking met ROC van Twente. *
 

Terugkijken: programma 2017

Bekijk het programma van de Mbo Onderzoeksdag 2017.